NHÂN SINH CẢM NGỘ

Một người cha qua đời mà không để lại mấy của nả cho con cái, khiến những người con của ông rất khó chịu,...

Ngày nay không ít người phàn nàn rằng họ thấy “khó sống”, cuộc sống thật khó khăn và mệt mỏi, nhưng không mấy ai...

Người có phúc nhờ tích đức từ nhiều kiếp trước sẽ luôn luôn được như ý trong mọi mặt của cuộc sống, nếu gặp...

Được sống hạnh phúc và vui vẻ là ước mơ của nhiều người, nhất là khi kiếp người giỏi lắm chỉ độ trăm năm,...

Là con người ai cũng đều có số mệnh và không thể thoát cửa tử, nhưng trong lúc khó khăn nhất nếu làm được...

Cuộc đời ai cũng đều trải qua ít nhất 1 lần khó khăn đầy sóng gió, nếu may mắn có thể sớm vượt qua...